Trung Tâm Tế Bào Bệnh Viện Meyo Quảng Châu (GMCC) - Cơ sở TP Hồ Chí Minh

Giải phẫu bệnh lí - Tế bào

Tầng 4 tòa nhà PD, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Thứ Bảy: 08:30 - 17:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 08 3822 2111

Website: http://asiastemcell.vn/

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Trung Tâm Tế Bào Bệnh Viện Meyo Quảng Châu (GMCC) - Cơ sở TP Hồ Chí Minh-0
Trung Tâm Tế Bào Bệnh Viện Meyo Quảng Châu (GMCC) - Cơ sở TP Hồ Chí Minh-1
Trung Tâm Tế Bào Bệnh Viện Meyo Quảng Châu (GMCC) - Cơ sở TP Hồ Chí Minh-2

CƠ SỞ GIẢI PHẪU BỆNH LÍ - TẾ BÀO UY TÍN