Phòng khám Mắt - ThS.BS. Đinh Hữu Vân Quỳnh

Mắt

53/38 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Thứ Sáu: 17:30 - 19:30

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 08 3978 0599

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng khám Mắt - ThS.BS. Đinh Hữu Vân Quỳnh-0
Phòng khám Mắt - ThS.BS. Đinh Hữu Vân Quỳnh-1
Phòng khám Mắt - ThS.BS. Đinh Hữu Vân Quỳnh-2
Phòng khám Mắt - ThS.BS. Đinh Hữu Vân Quỳnh-3
Phòng khám Mắt - ThS.BS. Đinh Hữu Vân Quỳnh-4

CƠ SỞ MẮT UY TÍN