Phòng khám Nội tổng hợp - BS. Nguyễn Phú Thọ

Nội tổng hợp ... Xem thêm

177/7 Ba Tháng Hai, Phường 11, Quận 10, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Thứ Sáu: 16:30 - 19:00
Thứ Năm Nghỉ

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 08.3839.7566

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng khám Nội tổng hợp - BS. Nguyễn Phú Thọ -0
Phòng khám Nội tổng hợp - BS. Nguyễn Phú Thọ -1
Phòng khám Nội tổng hợp - BS. Nguyễn Phú Thọ -2
Phòng khám Nội tổng hợp - BS. Nguyễn Phú Thọ -3
Phòng khám Nội tổng hợp - BS. Nguyễn Phú Thọ -4

CƠ SỞ NỘI TỔNG HỢP UY TÍN