Tác giả: hoaithuong. Ngày đăng: 23-12-2016

Khoa Nam học - Bệnh viện Bình dân - BS. Lê Vũ Tân

Ngoại tiết niệu - Nam khoa ... Xem thêm

371 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Thứ Sáu: 07:30 - 11:30; 13:00 - 18:00
Thứ Bảy: 07:30 - 11:30; 13:00 - 16:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 08 38 394 747

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Khoa Nam học - Bệnh viện Bình dân - BS. Lê Vũ Tân-0

CƠ SỞ NGOẠI TIẾT NIỆU - NAM KHOA UY TÍN