Bệnh viện Da liễu tỉnh Khánh Hòa

Da liễu

165 Nguyễn Khuyến, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa

Thứ Hai - Thứ Sáu: 07:00 - 17:00
Cấp cứu: 24/24

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: (058) 3 832 252

Website: http://dalieukhanhhoa.com.vn/

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Bệnh viện Da liễu tỉnh Khánh Hòa-0

CƠ SỞ DA LIỄU UY TÍN