Phòng khám Ngoại tiết niệu & Nam khoa - ThS.BS. Huỳnh Đắc Nhất

Ngoại tiết niệu ... Xem thêm

Số 407 Hậu Giang, Phường 11 , Quận 6, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Thứ Sáu: 18:00 - 20:30
Thứ Bảy: 08:00 - 10:00

Xem thêm

Hình ảnh

Phòng khám Ngoại tiết niệu & Nam khoa - ThS.BS. Huỳnh Đắc Nhất-0
Phòng khám Ngoại tiết niệu & Nam khoa - ThS.BS. Huỳnh Đắc Nhất-1

CƠ SỞ NGOẠI TIẾT NIỆU UY TÍN