Phòng Khám Nội Tổng Hợp - BS. Kiều Phước Thọ

Nội tổng hợp

134/7 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Hồ Chí Minh

THỨ HAI - THỨ BẢY: 16:30 - 20:30
CHỦ NHẬT: 06:30 - 09:30; 16:00 - 19:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 0909.137.967

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng Khám Nội Tổng Hợp - BS. Kiều Phước Thọ-0
Phòng Khám Nội Tổng Hợp - BS. Kiều Phước Thọ-1
Phòng Khám Nội Tổng Hợp - BS. Kiều Phước Thọ-2
Phòng Khám Nội Tổng Hợp - BS. Kiều Phước Thọ-3
Phòng Khám Nội Tổng Hợp - BS. Kiều Phước Thọ-4

CƠ SỞ NỘI TỔNG HỢP UY TÍN