Giới thiệu

Đánh giá

đã đánh giá
Đánh giá 552 ngày trước
Bác sĩ nhiệt tình

Bác sĩ ở đây nhiệt tình, nhẹ nhàng, điều trị tốt


đã đánh giá
Đánh giá 552 ngày trước
Phòng khám phục vụ tốt

Tôi đã từng đến phòng khám, nhân viên chu đáo, nhiệt tình lắm


Hình ảnh

Phòng khám Đa khoa Bác Sĩ Gia Đình Việt Nam-0
Phòng khám Đa khoa Bác Sĩ Gia Đình Việt Nam-1
Phòng khám Đa khoa Bác Sĩ Gia Đình Việt Nam-2
Phòng khám Đa khoa Bác Sĩ Gia Đình Việt Nam-3
Phòng khám Đa khoa Bác Sĩ Gia Đình Việt Nam-4
Phòng khám Đa khoa Bác Sĩ Gia Đình Việt Nam-5
Phòng khám Đa khoa Bác Sĩ Gia Đình Việt Nam-6
Phòng khám Đa khoa Bác Sĩ Gia Đình Việt Nam-7
Phòng khám Đa khoa Bác Sĩ Gia Đình Việt Nam-8

CƠ SỞ ĐA KHOA UY TÍN