Phòng Khám Tai mũi họng - BS.CKII. Bùi Văn Đông

Tai mũi họng ... Xem thêm

1126 (Số cũ 452) Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Thứ Bảy: 08:30 - 10:00, 17:00 - 20:00
Sáng Thứ Ba & Chiều Thứ Bảy Nghỉ

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 08 3844 9765

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng Khám Tai mũi họng - BS.CKII. Bùi Văn Đông-0
Phòng Khám Tai mũi họng - BS.CKII. Bùi Văn Đông-1
Phòng Khám Tai mũi họng - BS.CKII. Bùi Văn Đông-2
Phòng Khám Tai mũi họng - BS.CKII. Bùi Văn Đông-3
Phòng Khám Tai mũi họng - BS.CKII. Bùi Văn Đông-4

CƠ SỞ TAI MŨI HỌNG UY TÍN