Phòng khám Chấn thương chỉnh hình & Cơ xương khớp - BS. Nguyễn Minh Sơn

Phòng khám Chấn thương chỉnh hình & Cơ xương khớp - BS. Nguyễn Minh Sơn

Cơ xương khớp - Chấn thương chỉnh hình

91 Yersin, Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa

Bản đồ

Chuyên khoa

Thời gian khám

    Thứ Hai - Chủ Nhật: 17:00 - 19:00

Hình ảnh

Phòng khám Chấn thương chỉnh hình & Cơ xương khớp - BS. Nguyễn Minh Sơn-0

CƠ SỞ CƠ XƯƠNG KHỚP - CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH UY TÍN

Phòng khám Chấn thương chỉnh hình & Cơ xương khớp - BS. Nguyễn Minh Sơn

Phòng khám Chấn thương chỉnh hình & Cơ xương kh...

CƠ XƯƠNG KHỚP - CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH 91 Yersin, Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa
  • Phòng khám Cơ xương khớp - Chấn thương chỉnh hình uy tín ở Khánh Hòa
  • Bác sĩ Cơ xương khớp - Chấn thương chỉnh hình giỏi ở Khánh Hòa
  • Phòng khám Cơ xương khớp - Chấn thương chỉnh hình ở Khánh Hòa
  • Phòng khám Cơ xương khớp - Chấn thương chỉnh hình ở Nha Trang
  • Khám Cơ xương khớp - Chấn thương chỉnh hình ở Khánh Hòa
  • Khám Cơ xương khớp - Chấn thương chỉnh hình ở Nha Trang