Tác giả: Phan Khánh. Ngày đăng: 17-05-2017

TRẠM Y TỄ XÃ YÊN HOÁ - BS. Đinh Văn Bông

Trạm y tế ... Xem thêm

Thôn Yên Thắng, xã Yên Hóa, Huyện Minh Hóa, Quảng Bình

Thứ Hai - Thứ Sáu: 8:00 - 16:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

CƠ SỞ TRẠM Y TẾ UY TÍN