Tác giả: Thuong Hoai. Ngày đăng: 17-05-2017

TRẠM Y TẾ XÃ MAI THỦY - BS. Hà Thị Bồn

Trạm y tế ... Xem thêm

Thôn Xuân Lai, xã Mai Thủy, Huyện Lệ Thủy, Quảng Bình

Thứ Hai - Thứ Sáu: 8:00 - 16:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

CƠ SỞ TRẠM Y TẾ UY TÍN