Trung tâm Xét nghiệm và chẩn đoán Y khoa Medical Diag - Cơ sở 1

Đa khoa ... Xem thêm

146 An Bình, Phường 7, Quận 5, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Chủ Nhật: 06:00 - 19:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: (84.28) 3838 1551

Website: http://www.diag-center.com/default.aspx

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Giới thiệu

Hình ảnh

Trung tâm Xét nghiệm và chẩn đoán Y khoa Medical Diag - Cơ sở 1-0
Trung tâm Xét nghiệm và chẩn đoán Y khoa Medical Diag - Cơ sở 1-1
Trung tâm Xét nghiệm và chẩn đoán Y khoa Medical Diag - Cơ sở 1-2
Trung tâm Xét nghiệm và chẩn đoán Y khoa Medical Diag - Cơ sở 1-3
Trung tâm Xét nghiệm và chẩn đoán Y khoa Medical Diag - Cơ sở 1-4
Trung tâm Xét nghiệm và chẩn đoán Y khoa Medical Diag - Cơ sở 1-5
Trung tâm Xét nghiệm và chẩn đoán Y khoa Medical Diag - Cơ sở 1-6

CƠ SỞ ĐA KHOA UY TÍN