Phòng Khám Chuyên Khoa Phục Hồi Chức Năng - BS. Vũ Thị Kim Năm

Phục hồi chức năng

860/24 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Thứ 2 - Chủ Nhật: 17:00 - 21:00

Xem thêm

Giới thiệu

Hình ảnh

Phòng Khám Chuyên Khoa Phục Hồi Chức Năng - BS. Vũ Thị Kim Năm-0
Phòng Khám Chuyên Khoa Phục Hồi Chức Năng - BS. Vũ Thị Kim Năm-1
Phòng Khám Chuyên Khoa Phục Hồi Chức Năng - BS. Vũ Thị Kim Năm-2
Phòng Khám Chuyên Khoa Phục Hồi Chức Năng - BS. Vũ Thị Kim Năm-3
Phòng Khám Chuyên Khoa Phục Hồi Chức Năng - BS. Vũ Thị Kim Năm-4
Phòng Khám Chuyên Khoa Phục Hồi Chức Năng - BS. Vũ Thị Kim Năm-5
Phòng Khám Chuyên Khoa Phục Hồi Chức Năng - BS. Vũ Thị Kim Năm-6
Phòng Khám Chuyên Khoa Phục Hồi Chức Năng - BS. Vũ Thị Kim Năm-7
Phòng Khám Chuyên Khoa Phục Hồi Chức Năng - BS. Vũ Thị Kim Năm-8
Phòng Khám Chuyên Khoa Phục Hồi Chức Năng - BS. Vũ Thị Kim Năm-9
Phòng Khám Chuyên Khoa Phục Hồi Chức Năng - BS. Vũ Thị Kim Năm-10
Phòng Khám Chuyên Khoa Phục Hồi Chức Năng - BS. Vũ Thị Kim Năm-11

CƠ SỞ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG UY TÍN