Đánh giá

đã đánh giá
Đánh giá 918 ngày trước
phòng khám tốt

một phòng khám khá tốt


đã đánh giá
Đánh giá 918 ngày trước
chưa chuyên nghiệp

Làm việc chưa chuyên nghiệp khi có tiếng là phòng khám quốc tế


Hình ảnh

Columbia Asia International Clinic - Sài Gòn-0
Columbia Asia International Clinic - Sài Gòn-1
Columbia Asia International Clinic - Sài Gòn-2
Columbia Asia International Clinic - Sài Gòn-3
Columbia Asia International Clinic - Sài Gòn-4
Columbia Asia International Clinic - Sài Gòn-5
Columbia Asia International Clinic - Sài Gòn-6
Columbia Asia International Clinic - Sài Gòn-7
Columbia Asia International Clinic - Sài Gòn-8

CƠ SỞ ĐA KHOA UY TÍN