Nha khoa Phạm Dương - PGS.TS.BS. Phạm Dương Châu & TS.BS. Phạm Dương Hiếu

Răng hàm mặt

Tầng 5 Số 52 Bà Triệu, phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thứ Hai - Thứ Sáu: 9:00 -11:00 ; 16:00 - 20:00
Thứ Bảy: 9:00 -11:00 ; 14:00 -18:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 04.3824.3063

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Nha khoa Phạm Dương - PGS.TS.BS. Phạm Dương Châu & TS.BS. Phạm Dương Hiếu-0
Nha khoa Phạm Dương - PGS.TS.BS. Phạm Dương Châu & TS.BS. Phạm Dương Hiếu-1
Nha khoa Phạm Dương - PGS.TS.BS. Phạm Dương Châu & TS.BS. Phạm Dương Hiếu-2

CƠ SỞ RĂNG HÀM MẶT UY TÍN