Lọc kết quả tìm kiếm

Đặt lịch khám

Loại hình

  • (2)
  • (4)

Quận/ Huyện

Thời gian

6 kết quả

Kiểm soát nhiễm khuẩn tại Hồ Chí Minh

Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh Bản đồ

Số điện thoại: 08.3796.6999

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh Bản đồ

Số điện thoại: 08 3869 3194

Website: https://benhvienthuduc.vn

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Quận 7, Hồ Chí Minh Bản đồ

Số điện thoại: 08.3776.0648

Website: http://benhvientanhung.com

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Quận 10, Hồ Chí Minh Bản đồ

Số điện thoại: 08.3866.6492

Website: http://www.bvdkbuudien.vn

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Quận 5, Hồ Chí Minh Bản đồ

Số điện thoại: 08.39235020

Website: http://bvnguyentrai.org.vn

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Quận 12, Hồ Chí Minh Bản đồ

Số điện thoại: 08.6250.2632

Website: http://www.benhvienquan12.vn

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn