Lọc kết quả tìm kiếm
Đặt lịch khám
Loại hình
  • (2)
  • (4)
  • (0)
  • (0)
  • (0)
  • (0)
  • (0)
Quận/ Huyện
Thời gian
6 kết quả

Kiểm soát nhiễm khuẩn tại Hồ Chí Minh

Quận 10, Hồ Chí Minh Bản đồ

Số điện thoại: 08.3866.6492

Website: http://www.bvdkbuudien.vn

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hoặc liên hệ hotline Finizz: 0935 602 896

Thủ Đức, Hồ Chí Minh Bản đồ

Số điện thoại: 08.38693194

Website: https://benhvienthuduc.vn

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hoặc liên hệ hotline Finizz: 0935 602 896

Quận 7, Hồ Chí Minh Bản đồ

Số điện thoại: 08.3776.0648

Website: http://benhvientanhung.com

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hoặc liên hệ hotline Finizz: 0935 602 896

Quận 5, Hồ Chí Minh Bản đồ

Số điện thoại: 08.39235020

Website: http://bvnguyentrai.org.vn

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hoặc liên hệ hotline Finizz: 0935 602 896

Quận 12, Hồ Chí Minh Bản đồ

Số điện thoại: 08.6250.2632

Website: http://www.benhvienquan12.vn

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hoặc liên hệ hotline Finizz: 0935 602 896

Kiểm soát nhiễm khuẩn