Đặt lịch khám
Info icon 2877d8cb9db5ae866412a9604a4de4e88622b8d5224af6602637947d892baacb
Quận/Huyện Info icon 2877d8cb9db5ae866412a9604a4de4e88622b8d5224af6602637947d892baacb
Ngày trong tuần
95 kết quả

Nội thận tại Hồ Chí Minh

Nội thận

Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng - ThS.BS. Lê Duy Anh

NỘI THẬN - NGOẠI TIẾT NIỆU

Chuyên khoa: Nội thận

Nội thận, Ngoại tiết niệu...

Số điện thoại: 08 3776 0648

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hoặc liên hệ hotline Finizz: 0935 602 896

Phòng khám Ngoại Tiết niệu - BS. Huỳnh Đắc Nhất

NỘI THẬN - NGOẠI TIẾT NIỆU

Chuyên khoa: Nội thận

Nội thận, Ngoại tiết niệu, Nam khoa...

Số điện thoại: 08 6290 0272 - 0985 134 604

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hoặc liên hệ hotline Finizz: 0935 602 896

Phòng khám Tiết niệu - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh Cơ sở 1 - PGS.TS.BS Ngô Xuân Thái

NỘI THẬN - NGOẠI TIẾT NIỆU

Chuyên khoa: Nội thận

Nội thận, Ngoại tiết niệu...

Số điện thoại: 08 3855 4269

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hoặc liên hệ hotline Finizz: 0935 602 896

Khoa Tiết niệu - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1

NỘI THẬN - NGOẠI TIẾT NIỆU

Chuyên khoa: Nội thận

Nội thận, Ngoại tiết niệu...

Số điện thoại: 08 3855 4269

Website: www.bvdaihoc.com.vn

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hoặc liên hệ hotline Finizz: 0935 602 896

Khoa Ngoại Tiết niệu - Bệnh viện Bình Dân

NỘI THẬN - NGOẠI TIẾT NIỆU

Chuyên khoa: Nội thận

Nội thận, Ngoại tiết niệu...

Số điện thoại: 08 3839 4747 - 08 3833 0205

Website: http://bvbinhdan.com.vn/

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hoặc liên hệ hotline Finizz: 0935 602 896

Phòng khám Đa khoa Vietlife MRI Sư Vạn Hạnh - ThS.BS. Nguyễn Văn Hùng

NỘI THẬN - NGOẠI TIẾT NIỆU

Chuyên khoa: Nội thận

Nội thận, Ngoại tiết niệu...

Số điện thoại: 08 3868 0909

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hoặc liên hệ hotline Finizz: 0935 602 896

Phòng Khám Ngoại tiết niệu & Nam khoa - PGS.TS.BS. Vũ Lê Chuyên

NGOẠI TIẾT NIỆU

Chuyên khoa: Nội thận

Nội thận, Ngoại tiết niệu, Nam khoa...

Số điện thoại: 08 3829 2140

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hoặc liên hệ hotline Finizz: 0935 602 896

Family Medical Practice Vietnam - Hồ Chí Minh

ĐA KHOA

Chuyên khoa: Nội thận

Nội tim mạch, Tai mũi họng, Chẩn đoán hình ảnh, Thẩm mỹ làm đẹp, Nhi khoa...

Phòng khám Tiết niệu & Nam khoa - TS.BS. Từ Thành Trí Dũng

NGOẠI TIẾT NIỆU

Chuyên khoa: Nội thận

Nội thận, Ngoại tiết niệu, Nam khoa...

Số điện thoại: Địa chỉ không chính xác

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hoặc liên hệ hotline Finizz: 0935 602 896

Columbia Asia International Clinic - Sài Gòn

ĐA KHOA

Chuyên khoa: Nội thận

Cơ xương khớp, Nội tim mạch, Tai mũi họng, Chẩn đoán hình ảnh, Nhi khoa...

Nội thận