NORUXIME 500

  • Số đăng ký: VD-18698-13
  • Thành phần: Cefuroxim
  • Dạng bào chế:
  • Quy cách đóng gói: lọ
  • Doanh nghiệp sản xuất: Công ty CPDP Am Vi
  • Doanh nghiệp kê khai: Công ty CPDP Am Vi

Giá tham khảo

14.0 VNĐ/lọ