Tìm kiếm thông tin thuốc

Kết quả tìm kiếm

EXELON PATCH 10

 • Số đăng ký: VN1-500-11
 • Thành phần: rivastigmin base
 • Dạng bào chế:
 • Quy cách đóng gói: Hộp 30 miếng
 • Doanh nghiệp sản xuất: Đức
 • Doanh nghiệp kê khai: Công ty TNHH một thành viên Vimedimex Bình Dương

EXELON PATCH 5

 • Số đăng ký: VN1-501-11
 • Thành phần: Rivastigmin base
 • Dạng bào chế:
 • Quy cách đóng gói: Hộp 30 miếng dán
 • Doanh nghiệp sản xuất: Đức
 • Doanh nghiệp kê khai: Công ty TNHH một thành viên Vimedimex Bình Dương