Tìm kiếm thông tin thuốc

Kết quả tìm kiếm

ACCUPRIL

 • Số đăng ký: VN-8688-04
 • Thành phần: Quinapril
 • Dạng bào chế: Viên nén
 • Quy cách đóng gói: Hộp 7 vỉ x 14 viên
 • Doanh nghiệp sản xuất: Godecke GmbH
 • Doanh nghiệp kê khai: Zuellig Pharma Pte., Ltd
 • Nhóm sản phẩm: Thuốc tim mạch

ACENOR 10

ACENOR 20

MACNEPRIL-10

MACNEPRIL-20

MACNEPRIL-5

TAPZILL 10MG

TAPZILL 20MG

ACCUPRIL

 • Số đăng ký: VN-5566-10
 • Thành phần: Quinapril
 • Dạng bào chế: Viên nén bao phim
 • Quy cách đóng gói: Hộp 7 vỉ x 14 viên
 • Doanh nghiệp sản xuất: Godecke GmbH
 • Doanh nghiệp kê khai: Pfizer (Thailand)., Ltd
 • Nhóm sản phẩm: Thuốc tim mạch

QUINAPRIL 20