Hợp tácLợi ích khi hợp tác cùng Finizz


  1. Cải thiện trải nghiệm cho khách hàng của phòng khám qua hệ thống đặt lịch thông minh.

  2. Giảm bớt công việc giấy tờ cho các nhân viên của phòng khám.

  3. Tăng cường cầu nối giữa bệnh nhân và phòng khám thông qua các cộng đồng do Finizz quản lý.

  4. Tăng số lượng bệnh nhân đến phòng khám nhờ chương trình truyền thông rộng khắp.

  5. Hỗ trợ quảng bá thương hiệu phòng khám trên các phương tiện truyền thông của Finizz.


Đăng và cập nhật thông tin


* Cập nhật thông tin: Sử dụng button "Cập nhật thông tin" ở profile.