Liên hệ công ty cổ phần Finizz

Địa chỉ: 108/14 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 076 502 2705
Hotline: 0772 680 620
Email: info@finizz.com
Website: https://finizz.com
Fanpage: https://www.facebook.com/finizz/
Đặt câu hỏi nhanh: https://www.facebook.com/finizz/
Cộng đồng FINIZZ - WE FIND WHAT YOUR HEALTH NEEDS: https://www.facebook.com/finizz/
Đặt lịch hẹn khám nhanh: https://layso.vn