Liên hệ công ty cổ phần Finizz

Địa chỉ: 108/14 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (028) 627 54 781
Hotline: 0935 602 896
Email: info@finizz.com
Website: https://finizz.com