Thuốc mới cập nhật

CLORAMPHENICOL-0.4%

 • Số đăng ký: VNB-4155-05
 • Thành phần: Chloramphenicol
 • Dạng bào chế: Dung dịch thuốc nhỏ mắt
 • Quy cách đóng gói:
 • Doanh nghiệp kê khai: Công ty Cổ phần Traphaco

LEIVIS

 • Số đăng ký: VNB-4159-05
 • Thành phần: Ketoconazol: 2g
 • Dạng bào chế: Thuốc mỡ bôi da
 • Quy cách đóng gói:
 • Doanh nghiệp kê khai: Công ty Cổ phần Traphaco

THỔ LONG

SPIRAMYCIN-3.000.000 IU

 • Số đăng ký: VNA-3975-05
 • Thành phần: Spiramycin: 3000000IU
 • Dạng bào chế: Viên nén bao phim
 • Quy cách đóng gói:
 • Doanh nghiệp kê khai: Xí nghiệp dược phẩm trung ương 5

VERAGEL-DMS

FACOLMINE

 • Số đăng ký: VNB-3818-05
 • Thành phần: Paracetamol ; clorpheniramin
 • Dạng bào chế: Viên nén
 • Quy cách đóng gói:
 • Doanh nghiệp kê khai: Công ty cổ phần dược phẩm Trà Vinh

HOMPOLIMIN GINSENG

TRAGUTAN

AMLODIPIN

 • Số đăng ký: VNB-3735-05
 • Thành phần: Amlodipin
 • Dạng bào chế: Viên nang
 • Quy cách đóng gói:
 • Doanh nghiệp kê khai: Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà

DIAZEPAM-5MG

 • Số đăng ký: VNB-3828-05
 • Thành phần: Diazepam: 5mg
 • Dạng bào chế: Viên nén
 • Quy cách đóng gói:
 • Doanh nghiệp kê khai: Công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha

NATRI BICARBONAT-5G

 • Số đăng ký: VNB-3830-05
 • Thành phần: Natri bicarbonat
 • Dạng bào chế: Thuốc dùng ngoài
 • Quy cách đóng gói:
 • Doanh nghiệp kê khai: Công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha

VIORAL

 • Số đăng ký: VNB-3833-05
 • Thành phần: Pseudoephedrin; Chlorpheniramin
 • Dạng bào chế: Viên nén
 • Quy cách đóng gói:
 • Doanh nghiệp kê khai: Công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha

CLORAMPHENICOL-0.4%

 • Số đăng ký: VNB-3994-05
 • Thành phần: Cloramphenicol
 • Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt
 • Quy cách đóng gói:
 • Doanh nghiệp kê khai: Công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha

CEFALEXIN-250MG

 • Số đăng ký: VNB-3865-05
 • Thành phần: Cefalexin: 250mg
 • Dạng bào chế: Viên nang
 • Quy cách đóng gói:
 • Doanh nghiệp kê khai: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco

THANG THUỐC ĐẠI BỔ

SALIMENT

 • Số đăng ký: VNB-4540-05
 • Thành phần: Methyl salicylat; Menthol
 • Dạng bào chế: Kem bôi da
 • Quy cách đóng gói:
 • Doanh nghiệp kê khai: Công ty cổ phần hoá dược phẩm Mekophar

MEDIPLEX-800MG

 • Số đăng ký: V1338-H12-06
 • Thành phần: Acyclovir: 800mg
 • Dạng bào chế: Viên nang
 • Quy cách đóng gói:
 • Doanh nghiệp kê khai: Công ty dược phẩm trung ương Huế

PRAXANDOL-500MG

 • Số đăng ký: V1344-H12-06
 • Thành phần: Paracetamol
 • Dạng bào chế: Viên nén
 • Quy cách đóng gói:
 • Doanh nghiệp kê khai: Công ty dược và vật tư y tế Cà Mau

DẦU DÂN TỘC

BIPLASMA-5%