Tìm kiếm thông tin thuốc

Kết quả tìm kiếm

PAROCONTIN

CADIGESIC EXTRA

SIBUCAP

SKDOL CAFEIN

 • Số đăng ký: VD-24258-16
 • Thành phần: Paracetamol 500 mg; Cafein 65 mg
 • Dạng bào chế:
 • Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên. Chai 100 viên, 200 viên, 500 viên
 • Doanh nghiệp sản xuất: 1,200
 • Doanh nghiệp kê khai: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

A.C MEXCOLD

BANALCINE

SOTRAGAN

 • Số đăng ký: VD-13246-10
 • Thành phần: Paracetamol 500mg
 • Dạng bào chế:
 • Quy cách đóng gói: Chai 100 viên, 200 viên, 500 viên; Hộp 10 vỉ, hộp 20 vỉ, hộp 50 vỉ x 10 viên nang
 • Doanh nghiệp sản xuất: Công ty cổ phần Dược S. Pharm
 • Doanh nghiệp kê khai: Công ty cổ phần Dược S.Pharm

FLU- GF

SOTRAPHAR NOTALZIN

 • Số đăng ký: VD-13248-10
 • Thành phần: Paracetamol 325mg
 • Dạng bào chế: Viên nén dài
 • Quy cách đóng gói: Chai 200 viên, chai 300 viên, chai 500 viên nén dài
 • Doanh nghiệp sản xuất: Công ty cổ phần Dược S. Pharm
 • Doanh nghiệp kê khai: Công ty cổ phần Dược S.Pharm
 • Nhóm sản phẩm:

TRAPADOL