Tìm kiếm thông tin thuốc

Kết quả tìm kiếm

TRIVASTAL RETARD 50

TRIVASTAL RETARD

TSAR PIRACETAM

  • Số đăng ký: VN-11724-11
  • Thành phần: Piracetam
  • Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
  • Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 5 ống 5ml
  • Doanh nghiệp sản xuất: Ojsc Biokhimic
  • Doanh nghiệp kê khai: Công ty Cổ phần Dược phẩm và Thương mại Việt Hải
  • Nhóm sản phẩm: Thuốc hướng tâm thần

TUHARA

TV DIXEN 5MG

TZAP-15

TZAP-30

UCITIL

UMITOL 200

UMITOL-200