CLORAMPHENICOL-0.4%

  • Tác giả: Nhung Huyền. Ngày đăng: 15-08-2016
  • Số đăng ký: VNB-4155-05
  • Thành phần: Chloramphenicol
  • Dạng bào chế: Dung dịch thuốc nhỏ mắt
  • Quy cách đóng gói:
  • Doanh nghiệp sản xuất:
  • Doanh nghiệp kê khai: Công ty Cổ phần Traphaco

Giá tham khảo

Đang cập nhật