AMLODIPIN

  • Tác giả: Ngoctuyet Ngoctuyet. Ngày đăng: 15-08-2016
  • Số đăng ký: VNB-3735-05
  • Thành phần: Amlodipin
  • Dạng bào chế: Viên nang
  • Quy cách đóng gói:
  • Doanh nghiệp sản xuất:
  • Doanh nghiệp kê khai: Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà

Giá tham khảo

Đang cập nhật