Tìm kiếm thông tin thuốc

Kết quả tìm kiếm

MEKOLUXEN-5MG

  • Số đăng ký: V444-H12-05
  • Thành phần: Diazepam: 5mg
  • Dạng bào chế: Viên nén
  • Quy cách đóng gói:
  • Doanh nghiệp kê khai: Công ty cổ phần hoá dược phẩm Mekophar

DIAZEPAM-5MG

  • Số đăng ký: VNB-3828-05
  • Thành phần: Diazepam: 5mg
  • Dạng bào chế: Viên nén
  • Quy cách đóng gói:
  • Doanh nghiệp kê khai: Công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha