Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh - BS.CKI. Đào Quốc Khánh

Chẩn đoán hình ảnh

Tổ 16, Ấp Bình Hòa, Hóa An, Tp Biên Hòa, Đồng Nai

Thứ Hai - Chủ Nhật: 7:00 - 20:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh - BS.CKI. Đào Quốc Khánh-0

CƠ SỞ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH UY TÍN