Phòng khám Tâm lý & Tâm thần - BS.CKII. Nguyễn Văn Cầu

Tâm thần

382B (Số mới 1501) Nguyễn Ái Quốc, KP.5, Tân Tiến, Tp Biên Hòa, Đồng Nai

Thứ Hai - Thứ Năm: 08:00 - 12:00; 15:00 - 20:00
Thứ Bảy - Chủ Nhật: 07:30 - 12:30; 15:00 - 20:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 0613.827.189 - 0913.941.291

Website: http://bacsicau.com/index.php

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng khám Tâm lý & Tâm thần - BS.CKII. Nguyễn Văn Cầu -0
Phòng khám Tâm lý & Tâm thần - BS.CKII. Nguyễn Văn Cầu -1

CƠ SỞ TÂM THẦN UY TÍN