Phòng khám RHM & TMH Đặng Văn Ngữ 2 - BS. Trần Hải Hà & BS.CKII. Nguyễn Thị Thảo

Tai mũi họng - Răng hàm mặt ... Xem thêm

23A Trạng Trình, Hồng Bàng, Hải Phòng

Thứ Hai - Chủ Nhật: 08:00 - 11:30; 15:00 - 20:30

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 0313.839.299 - 0903.468.882

Website: http://www.phongkhamdangvanngu.com

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng khám RHM & TMH Đặng Văn Ngữ 2 - BS. Trần Hải Hà & BS.CKII. Nguyễn Thị Thảo-0
Phòng khám RHM & TMH Đặng Văn Ngữ 2 - BS. Trần Hải Hà & BS.CKII. Nguyễn Thị Thảo-1
Phòng khám RHM & TMH Đặng Văn Ngữ 2 - BS. Trần Hải Hà & BS.CKII. Nguyễn Thị Thảo-2

CƠ SỞ TAI MŨI HỌNG - RĂNG HÀM MẶT UY TÍN