Khoa Nội soi tiêu hóa - Trung tâm Y Đa khoa Medic

Nội soi chẩn đoán can thiệp

254 Hòa Hảo, Phường 4, Quận 10, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Thứ Bảy: 13:00 - 19:00, 04:00 - 12:00 ; Chủ Nhật: 04:00 - 12:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 088357284

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

CƠ SỞ NỘI SOI CHẨN ĐOÁN CAN THIỆP UY TÍN