Phòng khám Nhi khoa - BS. Nguyễn Văn Đông

Nhi khoa

60 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Thứ Bảy: 18:30 - 20:30

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 08 3826 1119

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng khám Nhi khoa - BS. Nguyễn Văn Đông-0
Phòng khám Nhi khoa - BS. Nguyễn Văn Đông-1
Phòng khám Nhi khoa - BS. Nguyễn Văn Đông-2
Phòng khám Nhi khoa - BS. Nguyễn Văn Đông-3
Phòng khám Nhi khoa - BS. Nguyễn Văn Đông-4
Phòng khám Nhi khoa - BS. Nguyễn Văn Đông-5
Phòng khám Nhi khoa - BS. Nguyễn Văn Đông-6
Phòng khám Nhi khoa - BS. Nguyễn Văn Đông-7
Phòng khám Nhi khoa - BS. Nguyễn Văn Đông-8

CƠ SỞ NHI KHOA UY TÍN