Phòng khám Nội tiết & Tim mạch - TS.BS. Lê Tuyết Hoa

Nội tiết ... Xem thêm

109/9 Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Thứ Bảy: 17:00 - 20:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 0913.156.131

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng khám Nội tiết & Tim mạch - TS.BS. Lê Tuyết Hoa -0
Phòng khám Nội tiết & Tim mạch - TS.BS. Lê Tuyết Hoa -1
Phòng khám Nội tiết & Tim mạch - TS.BS. Lê Tuyết Hoa -2
Phòng khám Nội tiết & Tim mạch - TS.BS. Lê Tuyết Hoa -3

CƠ SỞ NỘI TIẾT UY TÍN