Phòng khám Cơ xương khớp & Ngoại Thần kinh - TS.BS. Võ Văn Sĩ

Cơ xương khớp - Chấn thương chỉnh hình ... Xem thêm

28B Mạc Cửu, Phường 13, Quận 5, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Thứ Sáu: 17:30 - 20:00
Thứ Bảy: 08:00 - 10:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 08 3856 5083

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Giới thiệu

Hình ảnh

Phòng khám Cơ xương khớp & Ngoại Thần kinh - TS.BS. Võ Văn Sĩ-0
Phòng khám Cơ xương khớp & Ngoại Thần kinh - TS.BS. Võ Văn Sĩ-1
Phòng khám Cơ xương khớp & Ngoại Thần kinh - TS.BS. Võ Văn Sĩ-2
Phòng khám Cơ xương khớp & Ngoại Thần kinh - TS.BS. Võ Văn Sĩ-3
Phòng khám Cơ xương khớp & Ngoại Thần kinh - TS.BS. Võ Văn Sĩ-4
Phòng khám Cơ xương khớp & Ngoại Thần kinh - TS.BS. Võ Văn Sĩ-5

CƠ SỞ CƠ XƯƠNG KHỚP - CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH UY TÍN