Phòng khám Nhi khoa & Ngoại tổng hợp - TS.BS. Nguyễn Huy Luân & ThS.BS. Phan Chung Thùy Lynh

Nhi khoa - Ngoại tổng hợp ... Xem thêm

Số 587 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Chủ Nhật: 16:30 - 20:00

Xem thêm

Đánh giá

đã đánh giá
Đánh giá 693 ngày trước
Bác sĩ nhỏ nhẹ

Bsi rất nhỏ nhẹ và cho thuốc nhẹ đô nhưng đúng bệnh, 2 nhóc nhà mình cũng toàn tới đó thôi. Thấy bác này hay lên chương trình tư vấn những bệnh hay gặp ở tre em của đài THBDuong.


Hình ảnh

Phòng khám Nhi khoa & Ngoại tổng hợp - TS.BS. Nguyễn Huy Luân & ThS.BS. Phan Chung Thùy Lynh-0
Phòng khám Nhi khoa & Ngoại tổng hợp - TS.BS. Nguyễn Huy Luân & ThS.BS. Phan Chung Thùy Lynh-1
Phòng khám Nhi khoa & Ngoại tổng hợp - TS.BS. Nguyễn Huy Luân & ThS.BS. Phan Chung Thùy Lynh-2
Phòng khám Nhi khoa & Ngoại tổng hợp - TS.BS. Nguyễn Huy Luân & ThS.BS. Phan Chung Thùy Lynh-3
Phòng khám Nhi khoa & Ngoại tổng hợp - TS.BS. Nguyễn Huy Luân & ThS.BS. Phan Chung Thùy Lynh-4
Phòng khám Nhi khoa & Ngoại tổng hợp - TS.BS. Nguyễn Huy Luân & ThS.BS. Phan Chung Thùy Lynh-5
Phòng khám Nhi khoa & Ngoại tổng hợp - TS.BS. Nguyễn Huy Luân & ThS.BS. Phan Chung Thùy Lynh-6
Phòng khám Nhi khoa & Ngoại tổng hợp - TS.BS. Nguyễn Huy Luân & ThS.BS. Phan Chung Thùy Lynh-7
Phòng khám Nhi khoa & Ngoại tổng hợp - TS.BS. Nguyễn Huy Luân & ThS.BS. Phan Chung Thùy Lynh-8

CƠ SỞ NHI KHOA - NGOẠI TỔNG HỢP UY TÍN