Phòng khám Mắt - TS.BS. Nguyễn Thanh Nam

Mắt

Số 47/1B Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Thứ Sáu: 16:00 - 19:00
Thứ Bảy - Chủ Nhật: 08:00 - 11:00

Xem thêm

Giới thiệu

Hình ảnh

Phòng khám Mắt - TS.BS. Nguyễn Thanh Nam-0
Phòng khám Mắt - TS.BS. Nguyễn Thanh Nam-1
Phòng khám Mắt - TS.BS. Nguyễn Thanh Nam-2
Phòng khám Mắt - TS.BS. Nguyễn Thanh Nam-3
Phòng khám Mắt - TS.BS. Nguyễn Thanh Nam-4
Phòng khám Mắt - TS.BS. Nguyễn Thanh Nam-5

CƠ SỞ MẮT UY TÍN