Phòng khám Da liễu - BS.CKI. Nguyễn Kiến Châu

Da liễu

16 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Thứ Bảy: 17:00 - 20:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 0965 459 696

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng khám Da liễu - BS.CKI. Nguyễn Kiến Châu-0
Phòng khám Da liễu - BS.CKI. Nguyễn Kiến Châu-1
Phòng khám Da liễu - BS.CKI. Nguyễn Kiến Châu-2
Phòng khám Da liễu - BS.CKI. Nguyễn Kiến Châu-3
Phòng khám Da liễu - BS.CKI. Nguyễn Kiến Châu-4

CƠ SỞ DA LIỄU UY TÍN