Phòng khám Nhi khoa - BS. Nguyễn Thanh Hải

Nhi khoa

240A Minh Phụng, Phường 6, Quận 6, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Chủ Nhật: 16:00 - 21:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 08 3969 5820

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Giới thiệu

Hình ảnh

Phòng khám Nhi khoa - BS. Nguyễn Thanh Hải-0
Phòng khám Nhi khoa - BS. Nguyễn Thanh Hải-1
Phòng khám Nhi khoa - BS. Nguyễn Thanh Hải-2
Phòng khám Nhi khoa - BS. Nguyễn Thanh Hải-3
Phòng khám Nhi khoa - BS. Nguyễn Thanh Hải-4
Phòng khám Nhi khoa - BS. Nguyễn Thanh Hải-5
Phòng khám Nhi khoa - BS. Nguyễn Thanh Hải-6
Phòng khám Nhi khoa - BS. Nguyễn Thanh Hải-7

CƠ SỞ NHI KHOA UY TÍN