Nha khoa Quốc tế Hà Nội - ThS.BS. Đoàn Thị Yến Bình & BS. Trương Văn Bang

Răng hàm mặt

82 Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Thứ Hai - Thứ Sáu: 17:00 - 20:00
Thứ Bảy - Chủ Nhật: 08:00 - 20:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 04.66803180

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Nha khoa Quốc tế Hà Nội - ThS.BS. Đoàn Thị Yến Bình & BS. Trương Văn Bang-0
Nha khoa Quốc tế Hà Nội - ThS.BS. Đoàn Thị Yến Bình & BS. Trương Văn Bang-1
Nha khoa Quốc tế Hà Nội - ThS.BS. Đoàn Thị Yến Bình & BS. Trương Văn Bang-2
Nha khoa Quốc tế Hà Nội - ThS.BS. Đoàn Thị Yến Bình & BS. Trương Văn Bang-3
Nha khoa Quốc tế Hà Nội - ThS.BS. Đoàn Thị Yến Bình & BS. Trương Văn Bang-4
Nha khoa Quốc tế Hà Nội - ThS.BS. Đoàn Thị Yến Bình & BS. Trương Văn Bang-5
Nha khoa Quốc tế Hà Nội - ThS.BS. Đoàn Thị Yến Bình & BS. Trương Văn Bang-6

CƠ SỞ RĂNG HÀM MẶT UY TÍN