Phòng khám Tai Mũi Họng - Thính học ThS.BS.CKII. Nguyễn Thanh Vũ

Tai mũi họng

150 Phạm Hùng, Phường 05, Quận 8, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Chủ Nhật: 17:00 - 20:00

Xem thêm

Giới thiệu

Hình ảnh

Phòng khám Tai Mũi Họng - Thính học ThS.BS.CKII. Nguyễn Thanh Vũ-0
Phòng khám Tai Mũi Họng - Thính học ThS.BS.CKII. Nguyễn Thanh Vũ-1
Phòng khám Tai Mũi Họng - Thính học ThS.BS.CKII. Nguyễn Thanh Vũ-2
Phòng khám Tai Mũi Họng - Thính học ThS.BS.CKII. Nguyễn Thanh Vũ-3
Phòng khám Tai Mũi Họng - Thính học ThS.BS.CKII. Nguyễn Thanh Vũ-4

CƠ SỞ TAI MŨI HỌNG UY TÍN