Phòng khám Nhi khoa - BS.CKII. Lâm Mỹ Dung

Nhi khoa

296 Khánh Hội, Phường 5, Quận 4, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Chủ Nhật: 17:00 - 20:00

Xem thêm

Giới thiệu

Hình ảnh

Phòng khám Nhi khoa - BS.CKII. Lâm Mỹ Dung-0
Phòng khám Nhi khoa - BS.CKII. Lâm Mỹ Dung-1
Phòng khám Nhi khoa - BS.CKII. Lâm Mỹ Dung-2
Phòng khám Nhi khoa - BS.CKII. Lâm Mỹ Dung-3
Phòng khám Nhi khoa - BS.CKII. Lâm Mỹ Dung-4

CƠ SỞ NHI KHOA UY TÍN