Phòng khám Nội tổng hợp & Nội tiết - BS. Hà Từ Hồng

Nội tổng hợp - Nội tiết ... Xem thêm

Số 709 Bến Bình Đông, Phường 13, Quận 8, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Thứ Bảy: 17:00 - 19:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 028 3856 0735

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng khám Nội tổng hợp & Nội tiết - BS. Hà Từ Hồng-0
Phòng khám Nội tổng hợp & Nội tiết - BS. Hà Từ Hồng-1
Phòng khám Nội tổng hợp & Nội tiết - BS. Hà Từ Hồng-2
Phòng khám Nội tổng hợp & Nội tiết - BS. Hà Từ Hồng-3
Phòng khám Nội tổng hợp & Nội tiết - BS. Hà Từ Hồng-4

CƠ SỞ NỘI TỔNG HỢP - NỘI TIẾT UY TÍN