Phòng khám Nội thần kinh - GS.TS.BS. Lê Văn Thành & ThS.BS. Lê Thị Hồng Liên

Nội thần kinh ... Xem thêm

Số 247 Đào Duy Từ, Phường 7, Quận 10, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Thứ Sáu: 07:45 - 12:45

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 08 3855 6469

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng khám Nội thần kinh - GS.TS.BS. Lê Văn Thành & ThS.BS. Lê Thị Hồng Liên -0
Phòng khám Nội thần kinh - GS.TS.BS. Lê Văn Thành & ThS.BS. Lê Thị Hồng Liên -1
Phòng khám Nội thần kinh - GS.TS.BS. Lê Văn Thành & ThS.BS. Lê Thị Hồng Liên -2
Phòng khám Nội thần kinh - GS.TS.BS. Lê Văn Thành & ThS.BS. Lê Thị Hồng Liên -3
Phòng khám Nội thần kinh - GS.TS.BS. Lê Văn Thành & ThS.BS. Lê Thị Hồng Liên -4
Phòng khám Nội thần kinh - GS.TS.BS. Lê Văn Thành & ThS.BS. Lê Thị Hồng Liên -5

CƠ SỞ NỘI THẦN KINH UY TÍN