Phòng khám Ngoại tiết niệu & Nam khoa - ThS.BS. Nguyễn Tân Cương & BS. Huỳnh Đắc Nhất

Ngoại tiết niệu - Nam khoa ... Xem thêm

Số 407 Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Thứ Sáu: 18:00 - 20:00
Thứ Bảy: 8:00 - 10:00

Xem thêm

Giới thiệu

Hình ảnh

Phòng khám Ngoại tiết niệu & Nam khoa - ThS.BS. Nguyễn Tân Cương & BS. Huỳnh Đắc Nhất-0
Phòng khám Ngoại tiết niệu & Nam khoa - ThS.BS. Nguyễn Tân Cương & BS. Huỳnh Đắc Nhất-1
Phòng khám Ngoại tiết niệu & Nam khoa - ThS.BS. Nguyễn Tân Cương & BS. Huỳnh Đắc Nhất-2

CƠ SỞ NGOẠI TIẾT NIỆU - NAM KHOA UY TÍN