Phòng khám Da liễu - BS. Dương Hữu Thành

Da liễu

Số 62 Hai Bà Trưng, Thành Phố Huế, Thừa Thiên Huế

Thứ Hai - Thứ Sáu: 11:00 - 13:00; 16:00 - 19:00
Thứ Bảy: 09:00 - 18:00
Chủ Nhật: 08:00 - 16:00

Xem thêm

Giới thiệu

Hình ảnh

Phòng khám Da liễu - BS. Dương Hữu Thành-0
Phòng khám Da liễu - BS. Dương Hữu Thành-1
Phòng khám Da liễu - BS. Dương Hữu Thành-2
Phòng khám Da liễu - BS. Dương Hữu Thành-3
Phòng khám Da liễu - BS. Dương Hữu Thành-4
Phòng khám Da liễu - BS. Dương Hữu Thành-5
Phòng khám Da liễu - BS. Dương Hữu Thành-6

CƠ SỞ DA LIỄU UY TÍN