Sản phụ khoa - Siêu âm ... Xem thêm

Số 414A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Thứ Sáu: 08:00 - 11:00; 14:00 - 20:00
Thứ Bảy: 08:00 - 11:00; 14:00 - 19:00
Chủ Nhật: 08:00 - 11:00

Xem thêm

Giới thiệu

Hình ảnh

Phòng khám Tiền Sản Minh Khai-0
Phòng khám Tiền Sản Minh Khai-1
Phòng khám Tiền Sản Minh Khai-2
Phòng khám Tiền Sản Minh Khai-3
Phòng khám Tiền Sản Minh Khai-4
Phòng khám Tiền Sản Minh Khai-5
Phòng khám Tiền Sản Minh Khai-6
Phòng khám Tiền Sản Minh Khai-7
Phòng khám Tiền Sản Minh Khai-8
Phòng khám Tiền Sản Minh Khai-9
Phòng khám Tiền Sản Minh Khai-10
Phòng khám Tiền Sản Minh Khai-11
Phòng khám Tiền Sản Minh Khai-12

CƠ SỞ SẢN PHỤ KHOA - SIÊU ÂM UY TÍN