Phòng khám Ngoại Tổng Hợp - BS. Phan Hòa

Ngoại tổng hợp

16 Nguyễn Bá Học, Phường 4, Quận 11, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Chủ Nhật: 17:00 - 20:30

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 08.3955.2636 - 0903.969.250

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng khám Ngoại Tổng Hợp - BS. Phan Hòa-0
Phòng khám Ngoại Tổng Hợp - BS. Phan Hòa-1
Phòng khám Ngoại Tổng Hợp - BS. Phan Hòa-2
Phòng khám Ngoại Tổng Hợp - BS. Phan Hòa-3
Phòng khám Ngoại Tổng Hợp - BS. Phan Hòa-4

CƠ SỞ NGOẠI TỔNG HỢP UY TÍN