Phòng khám Nội tổng hợp & Tiêu hóa - BS. Trần Trọng Đàm

Nội tổng hợp - Nội tiêu hóa ... Xem thêm

12 Tuệ Tĩnh, Phường 13, Quận 11, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Chủ Nhật: 17:00 - 21:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 08.3858.2230

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng khám Nội tổng hợp & Tiêu hóa - BS. Trần Trọng Đàm-0
Phòng khám Nội tổng hợp & Tiêu hóa - BS. Trần Trọng Đàm-1
Phòng khám Nội tổng hợp & Tiêu hóa - BS. Trần Trọng Đàm-2
Phòng khám Nội tổng hợp & Tiêu hóa - BS. Trần Trọng Đàm-3
Phòng khám Nội tổng hợp & Tiêu hóa - BS. Trần Trọng Đàm-4

CƠ SỞ NỘI TỔNG HỢP - NỘI TIÊU HÓA UY TÍN